Bugün 18 Ağustos 2019 Pazar
İstatistik Almanak Foto Galeri Anılar Etkinlikler Kitap Kan Bankası İletişim
Devre Devrenizi girin.
Boş bırakırsanız tüm devre moderatörlerini listeler.
Hoşgeldiniz. Üye Girişi
Aramalarkitap.Sultanî.com hocalar.Sultanî.com tambur.Sultanî.com Galatasaray Dergileri Arşivi
Kısa Yoldan
Şehitlerimiz
Mektepli Müdürlerimiz
GSD - Başkanlar
GSK - Mektepli Başkanlar
GEV Mütevelli
Yardımlaşma Vakfı Mütevelli
AGBD - Başkanlar

Üyelik İstatistikleri
Kan grupları

Mekteb-i Sultanî 13. Sınıf
Toplam Kayıt: 15779   Vefat: 4112   Devresi Belirsiz:228
Günlük Köşe Yazısı (Arşiv): 17919   Köşe Yazarı: 74
Kitap (Arşiv): 1009   Kitap Yazarı: 302   Foto (Arşiv): 3331   Kan Grubu: 5214
Daha Fazla Rakam ...

Galatasaray Lisesi Galatasaray Lisesi

İki Kitap      / Tüm Kitaplar      / Yeni Kitap

Maarif Vekaleti 1933 Kosmoğrafya - (Maarif Vekaleti 1933 )
Ali YÂR
Maarif Vekaleti 1933

İlm-i heyet belki bütün ilimlerin en eskisidir. İnsanların ilk defa semayı seyrederek yıldızları ve bunların hareketlerini görmeleri üzerine işbu hadiselere dair kendi kendilerine birçok sualler irat ettikleri gün ilmi heyet doğmuş sayılır. Fakat bu sualler asırlarca cevapsız kalmıştır. Bugün ilmi heyet o kadar büyük bir inkişafa mazhar oldu ki geniş bir terkip halinde de bütün ilimleri ihtiva etmektedir denilebilir. En doğru bir tabir ile ilmi heyet görülen dünyanın ilmidir. Semadaki cisimleri, güneşi, ayı, yıldızları, kuyruklu yıldızları hulasa bütün kevakibi, bunların bünyelerini ve hareketlerinin tabi olduğu kanunları ilmi heyet bize bildirir. Bundan dolayıdır ki heyetin diğer bir ismi de "ilmi kevakip" yani "yıldızlar ilmi"dir. İlmi heyete nazaran daha mütevazı olan Kozmografya ise cihanın bir tasvirinden ibarettir. Kozmografya ilmi heyetin bulduğu malumat ve neticeleri zikrederek bunları daha basit bir tarzda izah eder ve böylece mezkûr neticeleri, mufassal olarak mütalaa eder ve vakitleri müsait olmayanların anlayabilece1deri bir şekle koyar. Denebilir ki Kozmografya ilmi heyetin iptidai bir tarzda mütalaasıdır. Bu şekli hususide ilmi kevakip -ki Arz bir cismi semavi olduğundan ilmi arz dahi buna dahildir-herkesin anlayabileceği bir şeydir. Binaenaleyh ekser insanların âlemleri idare eden ve şayanı hayret bir derecede güzel olan kanunları anlamadan ifnayı hayat eylemeleri hakikaten şayanı eseftir.

İstanbul, 2007, 2. baskı Doğan Kitapçılık Başkaldıran Edebiyat: Eleştiri - İnceleme (1966 - 1995) - (İstanbul, 2007, 2. baskı Doğan Kitapçılık)
Nedim GÜRSEL
İstanbul, 2007, 2. baskı Doğan Kitapçılık

Kuramsal yaklaşımlar, tartışmalar, kitaplar...

Mişima' dan Nâzım Hikmet'e, Leyla Erbil'den Mayakovski'ye edebiyat dünyasının önemli isimleri...

1960'lardan günümüze gerek ülkemizde gerekse dünyada edebiyatın panaroması...

Nedim Gürsel, eleştiri ve kuramsal incelemelerinde edebi duyarlılık kadar bilimsel yöntemi de göz ardı etmiyor...

(Tanıtım Yazısından)

hocalar.sultani.com

Tüm Dernek Üyeleri


Tasarım, programlama ve barındırma: Galatasaraylılar Derneği © 2007-2011 Galatasaraylılar Derneği. Tüm hakları saklıdır.